ALGEMENE VOORWAARDEN LES ECUADORS ANVERS

DE VERKOPER

Les Ecuadors Anvers (AviX VOF)
Telefoonnummer: 0472/872373
email: alix.elens@icloud.com
http://www.les-ecuadors-anvers.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0664.720.115  Het BTW nummer is BE 0664.720.115.

ALGEMEEN
Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elke product van Les Ecuadors Anvers en van kracht tussen Les Ecuadors Anvers en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).
Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u de Algemene voorwaarden van Les Ecuadors Anvers. Wij hebben het recht om in allen tijde onze algemene voorwaarden te wijzigen.

PRIJS
Alle vermeldde prijzen zijn aangegeven in EURO en altijd inclusief BTW. 
Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de koper, tenzij anders vermeld. De verzendprijs naar België bedraagt vijf euro.
De op de verkoopsovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs.
Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op uw rekening.

BETALING
De betaling gebeurt electronisch. Wij maken gebruik van het veilig betalingssysteem nl. mollie. Er kan betaald worden met Bancontact, Maestro, Paypal, Visa en Ideal. De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van Les Ecuadors Anvers.

AANBOD

Juwelen (oorbellen, haaraccessoires, armbanden, kettingen en ringen) en parfum.

LEVERING
De levering gebeurt na ontvangst van betaling. 
De levering gebeurt via de koerierdiensten van Bpost.
De leveringstermijn duurt 2 tot 3 werkdagen voor leveringen in België of Nederland. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen of verloren gaande pakketten door de koerierdienst.
Er een meerprijs van 5 euro per bestelling aangerekend bij leveringen in België en 7 euro bij leveringen in Nederland.

 

RUIL- EN HERROEPINGSRECHT
U heeft recht op 2 weken ruilrecht bij ongeopende en niet-gebruikte of niet-gedragen producten en kleren. Als wij merken dat er schade is aan een teruggezonden product of als wij merken dat de juwelen of parfum gebruikt zijn of duidelijk gedragen zijn, hebben wij het recht om dit teruggezonden artikel niet te accepteren. Zoniet, wordt het volledig bedrag (van de geretourneerde producten, niet van de verzendkosten) binnen de 30 dagen terug gestort op uw rekening. 
Uw teruggezonden artikel moet binnen de twee weken verstuurd worden naar ons hierboven vermeldde adres. Gelieve uw aankoopbewijs en de hieronder bijgevoegde formulier ingevuld mee te verzenden. U stuurt best ook een mail naar alix.elens@icloud.com om de retour te melden.

Wij vragen om de artikelen niet zomaar zonder track and trace op te sturen. Zo ben je zeker dat het pakje ook goed terrecht komt. Verloren gegane pakjes zijn niet onze verantwoordelijkheid als er geen track and trace nummer voorzien is.

PRIVACY
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  Wel geven wij uw gegevens (nl. emailadres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigingsemail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar log-in gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Les Ecuadors Anvers heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Les Ecuadors Anvers respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Les Ecuadors Anvers maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. 

GARANTIE
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen:
Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met Les Ecuadors Anvers waarna de klant het artikel op zijn/haar kosten terug dient te bezorgen aan Les Ecuadors Anvers. 
Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

LES ECUADORS  KLANTENDIENST
Les Ecuadors Anvers klantendienst is bereikbaar op het nummer 0474872373 of via mail alix.elens@icloud.com 

Nieuwe Gaanderij shop 62, Huidevettersstraat 38 – 2000 Antwerpen.